Samenhang
Alles in de natuur hangt met elkaar samen. Of je nu naar een kudde olifanten kijkt, de beweging van trekvogels, of koeien die zich verplaatsen van de stal naar de weide na het melken... alles kent een ordening. Ook mensen zijn met elkaar verbonden door middel van een ordening wat we ook wel een systeem noemen. Een systeem van herkomst: het familiesysteem, een organisatiestructuur, iedere groep kent een systemische orde. Deel uitmaken van een systeem brengt onbewuste wetmatigheden met zich mee. Wanneer deze onbewuste wetmatigheden niet geƫerd worden ontstaat er weerstand, spanning of stress.

Analytische coaching
In deze vorm van coaching staan onbewuste drijfveren centraal. Wat stuurt ons vanuit het (collectief) onbewuste waardoor wij ons gedragen zoals wij doen? Kennis van systemisch denken en werken is dan ook essentieel in deze context. De theoretische kaders en wetmatigheden worden bestudeert en de impact daarvan op het individu. Het blijkt dat de relatie tussen individuen - de verbinding - bepalend is voor de beleving van de relatie en daarmee de betekenis die wij eraan geven. Het is juist deze betekenisgeving die zich uit in ons gedrag.