Verbinding
Gail's Company heeft zich verbonden met TheTrueTalentTeam maar ook met een conglomeraat van kleinere ondernemingen. Organisaties doen graag zaken met betrouwbare partners, lees grotere ondernemingen, die de flexibiliteit hebben van een ZZP-er. 

Conglomeraat heeft antwoord
Dit conglomeraat heeft het antwoord op de vraag hoe op een succesvolle manier de transities in het sociale domein, met name de WMO, vorm te geven. Wij organiseren workshops met daarin:

1. de strategie: waar sta je, waarom wil je wat bereiken

2. de relatie: hoe geef je als gemeente vorm aan je regierol, hoe richt je relaties in, hoe monitor en manage je die, en hoe verhoudt dit zich tot contracten en contractuele afspraken

3. leiderschap en competencies: de juiste man/vrouw op de juiste plaats, tijdens en na transitie en transformatie

4. hoe vertaal je strategie naar verandering, hoe steek je transitie en transformatie in, hoe borg je succes en dat resultaten aan de verwachtingen voldoen 

Seminar
In samenwerking met Basile Lemaire, auteur van Ballen (m/v) op het blok organiseert Gail's Company een seminar over De drie grote decentralisaties in de zorg als gevolg van de de bezuinigingen die op 1 januari 2015 van kracht zijn. Hoe stellen we de mens centraal wanneer er op zo'n korte termijn zoveel opgelegde veranderingen en vooral onduidelijkheden zijn?