Teamvorming
Volgens Jim Collins, auteur van het boek Good to Great - strategisch human resource management, is teamvorming simpel. Het gaat er om, om 'de juiste mensen in de bus te krijgen en de niet-passende uit de bus te laten stappen'. Met de juiste mensen in de bus kun je tot resultaat komen. Vraag blijft, wie zijn de juiste mensen in mijn bus?

We.
We. is een instrument om teams en groepen samen te stellen in relatie tot wat er van hen verwacht wordt. Door het 'stapelen' van persoonlijke profielen ontstaat een beeld van de talenten en 'gaten' in een team. Onbewust worden teams vaak samengesteld met look alikes, waardoor de kracht van diversiteit onbenut blijft. Teamrapportage laat ook passie en betrokkenheid zien. Het geeft inzicht in de maturiteit van het team. Het ontwikkelen van individuele talenten, ook in relatie tot elkaar, zal de teamprestaties naar een hoger niveau brengen, boven verwachting.

Meten is weten
We. maakt de vertaalslag met andere instrumenten zoals MBTI, Belbin, Insights, Spiral Dynamics, Harrison, OPQ etc. Zo krijg je jouw gewenste management informatie op maat. We. is te relateren aan de loonsom waardoor verzuim cijfers hard gemaakt kunnen worden en investeringen heel bewust gemaakt kunnen worden. Menselijke inbreng in organisaties is wel degelijk meetbaar met We.Een We. teamprofiel biedt een dynamisch kader voor team optimalisatie, change management, recruitment en het terugdringen van verzuim.

Met Me. en We. maak ik het onzichtbare zichtbaar en meetbaar.