Eindtermen
Een Master in Human Capital Management (HCM) weet het beste uit mensen te halen ten behoeve van het rendement van de organisatie. Hij of zij beschikt over diverse instrumenten om Human potential in kaart te brengen en te benutten, is in staat om de mens factor op ethische wijze te vertalen in kapitaal, kan een optimale omgeving scheppen en verzuim cijfers terugdringen.

Veranderingstrajecten worden bezien en ingericht vanuit de mens, talent developement zijn assets van de organisatie. De master kan team performance optimaliseren en is in staat om de stijl van leidinggeven aan te passen aan de omgeving, rekening houdend met interculturele verschillen. Een Master in Human Capital Management draagt eindverantwoordelijkheid voor de mens in de organisatie.

Voor wie
De opleiding is voor mensen die een leidinggevende functie bekleden in het Hoger Kader en de volgende stap willen zetten in hun carrière. Een post-graduate programma kent een basiscurriculum en sluit aan bij de behoeften van de student en de organisatie.

Vooraf zijn talenten en ambities in kaart gebracht. Iedere student wordt gekoppeld aan een mentor die ervaring heeft die aansluit bij de ambities van de student. De thesis sluit aan bij de wensen van de organisatie.

Contacturen 2 dagen per maand, zorgt ervoor dat de studie goed in te passen is in de dagelijkse werkzaamheden. De kennis die aangeboden wordt is praktisch en direct toepasbaar in de werksfeer.

Actualiteit
In de huidige samenleving zijn interessante ontwikkelingen gaande. Wettelijke veranderingen (bezuinigingen) hebben een behoorlijke impact. Zo heb je in de zorg te maken met de drie grote decentralisaties. Gemeenten zullen als gevolg daarvan hun diensten anders gaan inrichten. Ook in andere branches hebben we te maken met reorganisaties. De proceskant daarvan is vaak wel duidelijk. Kernvraag blijft altijd: 'wie gaat wat doen?'
Een Master in HCM is in staat om de menskant van de verandering te orchestreren.