Masterclass
Op dinsdag 22 en 29 oktober organiseert TheTrueTrainingTeam een Masterclass rondom de ontwikkeling van het Me. meetinstrument. Hierin komt de verandering in de rapportage aan de orde, de introductie van het introvert en extravert principe en de verdieping van de vier Jung types. Deelname aan deze Masterclass zorgt ervoor dat je accreditatie voor 2014 bestendigd is. 

Intervisie
Vier keer per jaar worden er op verschillende locaties intervisie aangeboden rondom Me. talent rapportage en het werk van Carl Jung in relatie tot persoonlijkheid analyse. De eerst volgende intervisie heeft als thema: Het Balansgebied en de Maturiteitsmeting. Aan de hand van casuïstiek worden de verschillende aspecten van het balansgebied en hoe dit zich uit in het gedrag van mensen, nader belicht.