TheTrueTrainingTeam is het opleidingsinstituut van TheTrueTalentTeam. Wij accrediteren partners in het gebruik van de Me. persoonlijk profielmeting. Het Me. profiel maakt talent en ontwikkel potentieel zichtbaar en geeft inzicht in natuurlijke drijfveren. Deze persoonlijkheidstest gebaseerd op het werk van Carl Jung maakt gebruik van archetypische beelden en bewust ontwikkelde competenties.

Intervisie op vrijdag 17 april in Eindhoven.

Me. Coach & Consultancy opleiding
Een Me. Coach & Consultant weet het beste uit talent te halen ten behoeve van het rendement van de organisatie. Bewuste keuzes ten aanzien van teamsamenstelling, de implementatie van functieprofielen en talentontwikkeling. Een Me. Coach heeft zich verdiept in Analytische Psychologie (belevingspsychologie van Jung), Systeemtheorie & NLP (derde generatie) en Oplossingsgericht Coachen. Een Me. Coach & Consultant bouwt daardoor gericht aan initiatief en het vergroten van de keuzemogelijkheden. Opleiding start april 2015. Voor ZZP-ers die zich met Me. willen onderscheiden in de markt. 

Teamontwikkeling in het kader van zelfsturing
Een veranderende samenleving waarbij overheidsverantwoordelijkheden steeds meer gedelegeerd worden vereist een andere manier van werken en opleiden. Zelfsturing of zelfondernemend werken legt verantwoordelijkheden dichtbij het primaire proces. Teamcoaches ondersteunen dit proces. Gail's Company is zeer ervaren in het implementeren van de zelfsturing d.m.v. ontwikkeltrajecten op maat. Kortdurend, praktisch en passend binnen de gegeven kaders. Opgedane kennis dient geborgd te worden en aan te sluiten bij een persoonlijk ontwikkel plan en te ondersteunen in talent ontwikkeling en carrière planning. 

 

 

text-transform:lowercase;