Talent Management Systeem©    
Mensen zijn erop gericht om met elkaar samen te werken. Hoewel één mens veel tot stand kan brengen, kan het samen met anderen meer bereiken. Einstein benoemde dit al. Hij stelde dat de mens de samenleving nodig heeft om zich te ontwikkelen en tevens dat de samenleving de ideeën van het individu nodig heeft om te kunnen groeien. 

Klantwaarde
Succesvol functioneren vindt plaats op verschillende niveaus: als individu, als team en als organisatie. Ongeacht het niveau, zijn het altijd de mensen die het verschil maken. De organisatie schept een omgeving waarin individueel talent bijdraagt aan de doelstellingen en de resultaten. De manier waarop klantwaarde gerealiseerd wordt, vraagt om de inziet van het beschikbare talent. 

Talent inventarisatie
Door het talent van iedere medewerker in kaart te brengen, wordt zichtbaar hoe effectief dit talent bijdraagt aan de teampresentaties en het functioneren van de organisatie als geheel. De mate waarin de gehele organisatie functioneert is voorwaardelijk aan het realiseren van de hoofddoelstellingen en de missie.

Strategische personeelsplanning
Wanneer medewerkers in staat zijn om hun talent te benutten ervaren zij werkplezier en voldoening. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze zich voortdurend moeten aanpassen aan de wensen van de omgeving vergt dit veel inspanning van hen. Dit gaat ten koste van de vitaliteit en kan zich uiten in veelvuldig kort of langdurig verzuim.

Hoe werkt het?
Vanuit de talentscan wordt zichtbaar in welke mate iemand gebruik maakt van natuurlijk talent en op welke manier dit talent ontwikkeld kan worden. Het maakt zichtbaar welke talenten complementair zijn in het team. Ook leiderschaps- en vitaliteitsvraagstukken worden binnen het Talent Management Systeem© geadresseerd. TMS© is de basis voor strategische besluitvorming.