Wij vinden dat talent de ruimte moet krijgen. Dit komt ten goede aan de persoon zelf, de klant en dus ook de organisatie. Onze modellen maken het onzichtbare, meetbaar en bespreekbaar. Vanuit inzicht ontstaat bewustwording en ruimte voor gedragsverandering.

Spanning is wie je denkt dat je zou zijn. Ontspanning is wie je bent.

Onze research richt zich op de volgende vragen:
Is emotionele intelligentie meetbaar?
Wat kan de Circle of Life bijdragen aan het coaching proces?
Hoe kunnen we zelforganisatie vormgeven?
Is burn-out te voorspellen of te voorkomen? Welke aanpak draagt bij aan herstel?
Zijn wij als organisatie voldoende agile?
Diversiteit vanuit generaties; betrokkenheid, vitaliteit en communicatieverschillen?
Leiderschap van de toekomst: inspirerend, duurzaam, dienend of mensgericht?

Antwoorden
Onze antwoorden worden vertaald in modellen die meetbaar zijn. Zo maken we het onzichtbare bespreekbaar. Het onbewuste, bewust maken leidt tot inzicht. Inzichten worden gedeeld in masterclasses, workshops en publicaties. Artikelen worden gepubliceerd in blogs en op internet.

Publicaties in 2018
Gail Heslinga schrijft aan het boek: De ontdekking van geluk.
Chris Soels schrijft aan een boek over Emotionele Intelligentie.