Stille waters
Een sterk team is een divers team. Hoewel complementariteit kan leiden tot betere resultaten vraagt het soms een inspanning om elkaar te willen begrijpen.

Welk type ben ik?
Het persoonlijkheidstype heeft invloed op de manier van communiceren. Als vuistregel voor effectieve communicatie is de volgorde van inbreng: intuition, sensing, thinking en feeling. Mensen die geen uitgesproken type zijn, zijn zeer flexibel in hun communicatie omdat zij in elke typologie wel iets van zichzelf herkennen.

Introvert of extravert
Je wordt geboren als introvert of als extravert. Extraverte mensen hebben impulsen uit de omgeving nodig om zichzelf op te laden. Introverte mensen hebben van nature al heel veel gedachten. De omgeving zorgt dan eerder voor een over-load waarvoor de introvert zich afsluit. Dit filter heeft ook invloed op de besluitvorming en op samenwerking.

Ergernissen
Een extravert is voortdurend alert op signalen uit de omgeving. Deze komen altijd binnen. Soms beïnvloedt dit het innerlijk beeld van een situatie. Dat betekent dat een extravert vaker in zijn omgeving checkt of het innerlijk beeld nog klopt. Een introvert zit in zijn of haar eigen gedachten wereld. Impulsen van buitenaf die niet in het kader vallen worden niet opgemerkt. Wanneer een extravert dan om bevestiging vraagt bij de introvert kan dit als een verstoring ervaren worden. Inzicht in communicatie helpt je om verschillen te respecteren en te overbruggen.