EOM Model©    
Zoals een persoonlijk profiel wordt gestuurd door onbewuste drijfveren is dat voor een organisatie niet anders. In het Energetisch Organisatie Model© wordt zowel de bewuste als de onbewuste dynamiek in organisaties zichtbaar. Het model kenmerkt 6 delen die enerzijds afzonderlijk iets vertellen over de kernkrachten van de organisatie en die samen bepalend zijn voor het succes. De assen geven aan op welke manier resultaten tot stand komen en wat de ontwikkel punten zijn.

Meetbaar
Wat kun je vertellen over de identiteit van de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers? In hoeverre beleven wij de WHY? Zijn wij in staat om klantwaarde te genereren? Wat hebben wij ervoor nodig om dit te verbeteren? In hoeverre is de onderneming opgewassen tegen continue verandering in de omgeving? Wat betekent dat voor de strategie? Hoe sterk is de binding tussen medewerkers? Hoe snel kunnen wij een visie implementeren? Hoe adequaat is de communicatie intern en extern? Hoe agile zijn wij? Hoe snel kunnen wij innovaties doorvoeren zonder de dagelijkse gang van zaken te ondermijnen? In hoeverre voelen medewerkers zich goed en ervaren zij werkplezier?