Wat heeft burn-out te maken met talent ontwikkeling? Hoe kunnen we herstel bevorderen? Kunnen we verzuimdagen terugbrengen met een geïntegreerde aanpak? Hoe kunnen we onze vitaliteitsexperts faciliteren?

Herstel centraal
Onze unieke aanpak waarin gekeken wordt hoe de mens functioneert in zijn omgeving werpt vruchten af. Inzicht in het ontstaan van burn-out, leren omgaan met werkdruk en fysieke ondersteuning om vermoeidheidsverschijnselen terug te dringen wordt gecombineerd met coaching. Gedragsverandering leidt tot blijvend herstel. 

Kans
Sommige mensen zien een burn-out als een kans om nieuwe inzichten te krijgen. Een gecombineerde aanpak, op de werkvloer reduceert het aantal verzuimdagen. Een realistisch plan van aanpak bouwt structureel aan herstel. Iedereen is erbij gebaat om mee te blijven doen. Stilzitten is niet de oplossing. Doen wat je altijd al deed ook niet. Het moet anders en het kan anders. Neem contact op met onze vitaliteitsexperts.