Mensen maken de organisatie
Wanneer een organisatie in balans is, is het in staat om de gestelde doelstellingen te leveren. Kan het flexibel omgaan met uitdagingen die voortkomen uit de samenleving. Werken mensen met plezier en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De organisatie schept een optimale omgeving voor de medewerker. De medewerker zet zijn of haar talenten in om bij te dragen aan de gewenste resultaten. Hoe meer een medewerker in balans is, hoe meer werkplezier, hoe minder verzuim, hoe meer groei. Dit alles komt ten goede aan de klant, de organisatie en de stake-holders.

Agility
Balans is een dynamisch evenwicht. Dat wil zeggen, dat ongeacht wat er in de omgeving plaatsvind, de balans hervonden kan worden. We noemen dit weerbaarheid als het gaat om een individu en agility als het gaat om een organisatie. De mate waarin iemand omgaat met druk uit de omgeving is bepalend voor het vermogen om de innerlijke balans te bewaren of te herpakken. Wanneer iemand vanuit een persoonlijke disblaas opereert creëert hij of zij onbedoeld druk in de omgeving. Dit heeft een direct effect op het functioneren van collega's en daarmee de teamprestatie. Als er binnen de organisatie balans is, dan spreken we van een agile organisatie.

Cultuur & Natuur
Agility maakt het mogelijk om in te spelen op de kansen en risico's die zich voordoen. De verzameling aan zichtbare krachten, natuurlijk en fragiel, wordt omschreven als de cultuur van de organisatie. De verzameling onbewuste patronen wordt omschreven als de natuur van een organisatie. Cultuur & Natuur vormen samen de organisatorische blauwdruk.